testamente

Testamente för sambor med särkullbarn

Kategori: Testamente

Jag och min sambo vill skriva testamente där min sambo och jag ska ärva varann för att undvika att hans särkullbarn får hela arvet efter honom. Kan vi det? Egentligen använder man inte termen särkullbarn i arvsrätten när det gäller sambor. Detta eftersom ingen arvsrättslig skillnad görs mellan sambors särkullbarn och deras gemensamma barn. För [...]

Vem ärver i ett samboförhållande?

Kategori: Arv

Om det inte finns något testamente och inga barn i ett samboförhållande, vem ärver då om en av oss avlider? Sambor ärver inte varandra, så då fördelas den avlidnes tillgångar enligt arvsordningen i ärvdabalken: Först ärver den avlidnes bröstarvingar, dvs barn och barnbarn. Finns det inga bröstarvingar så går arvet vidare till andra arvsklassen Andra [...]

Kan min fru få sitta kvar i oskiftat bo?

Kategori: Testamente

Finns det något sätt för mig och min fru att få sitta kvar i oskiftat bo om någon av oss går bort? Vi har båda barn men inga gemensamma. Era särkullbarn kan inte göras arvslösa men ni kan genom ett inbördes testamente begränsa särkullbarnens arvsrätt. Ni löser problemet genom att använda er av ett inbördes [...]

”Testamente mall gratis”? Bra idé eller vansinne?

Kategori: Testamente

Du är knappast ensam om att söka efter gratis mallar på internet. Men är du medveten om hur riskabelt det är att använda sig av en juridisk mall som ingen tar ansvar för? Pengarna som du möjligen sparar på att ladda ner en testamente-mall gratis kan kosta dina anhöriga en väldig massa pengar och ge dem obehagliga juridiska överraskningar när [...]

Ärva skulder

Kategori: Testamente

Ärva skulder - Är det möjligt att ärva skulder? Nej, det är inte möjligt att ärva skulder då skulder inte går i arv. När någon avlider så bildas en juridisk person, ett dödsbo, som består av den avlidna personens samtliga tillgångar och skulder. Skulle inte tillgångarna i dödsboet räcker för att betala skulderna så kommer skulderna att avskrivas. Dödsbodelägarna ärver [...]

Klander av testamente

Kategori: Testamente

Klander av testamente - Arvingarna delges en bestyrkt kopia av testamentet i samband med bouppteckningen. Därefter har den arvinge som vill klandra testamentet 6 månader på sig att väcka klandertalan. Om inte testamentet klandras inom denna tidsperiod så vinner det laga kraft sex månader efter delgivningsdagen. Klandertalan väcks hos tingsrätten. Observera att en klandertalan väcks för att [...]

Vad är giftorättsgods och enskild egendom?

Kategori: Testamente

Vad är giftorättsgods och enskild egendom? Vad är giftorättsgods och enskild egendom? - Makarnas egendom kan utgöras av två typer: Giftorättsgods Enskild egendom I normalfall är makarnas egendom giftorättsgods om de inte avtalat annorlunda genom ett äktenskapsförord. Dock kan saker som fåtts i gåva och genom testamente vara ena makens enskilda egendom om så förordnats [...]

Varför du bör skriva testamente

Kategori: Testamente

Det finns massor av undanflykter för att slippa skriva testamente. Vi skall nu behandla några av dessa undanflykter. Detta är helt felaktigt. De flesta av oss har någon form av tillgångar av ekonomiskt och/eller emotionellt värde. Om så är fallet med dig så bör du skriva ett testamente. Detta är ett bra tillvägagångssätt om du [...]