Om den avlidne var sambo

Om den avlidne var sambo

Efterlevande sambo har ingen legal arvsrätt efter den avlidne. Den efterlevande sambon kan endast begära bodelning av gemensam bostad och bohag som de skaffat för gemensamt bruk. Sådan egendom kallas för samboegendom, och är den egendom som ska ingå i en bodelning mellan sambor. Genom bodelningen får därmed den efterlevande sambon rätt till hälften av samboegendomen. Denna begäran måste den efterlevande sambon framställa senast i samband med bouppteckningen efter den avlidne sambon. Om ingen sådan begäran inkommer har rätten till bodelning förverkats.

Har samborna skrivit ett samboavtal och avtalat bort sambolagens bodelningsregler ska ingen bodelning ske. Då tar den efterlevande sambon sin egendom och dödsboets egendom läggs i dödsboet när någon av dem avlider.

Testamente

Även om ett testamente till den efterlevande sambons fördel inte innebär ett 100%-igt skydd så ska ni alltid upprätta ett sådant om ni vill skydda varandra. Ett testamente hindrar dock inte den avlidnes bröstarvinge från att få ut sin laglott. Laglotten är 50% av vad ditt barn egentligen ska ha, det vill säga av sin arvslott.

Observera att detta gäller även om det är fråga om sambornas gemensamma barn. Även gemensamma barn ska ha ut sitt arv direkt vid förälderns bortgång. Till skillnad från barn från tidigare förhållanden så blir det dock aldrig den efterlevande sambon som får ta hand om gemensamma barns arv. Sådana gånger utses alltid en förvaltare/god man att ta hand om arvet. Gemensamma barn till sambor kan inte heller tacka nej till att ta ut arv till förmån för den efterlevande föräldern, vilket gör att det är lika viktigt för sambor att skriva testamente oavsett om man har gemensamma barn eller inte.

Det viktiga är dock att det finns ett testamente, då vet man att den efterlevande sambon åtminstone ärver 50% av den avlidnes kvarlåtenskap.

Det går också att skriva ett testamente med ett så kallat incitament till barnen. Det betyder att man försöker få dem att låta bli att ta ut sin laglott. I så fall får de ut hela sitt arv när båda samborna har avlidit. 

Lilla prisbasbeloppsregeln

Om det inte finns ett testamente har den efterlevande sambon ett minimiskydd i o m den lilla prisbasbeloppsregeln. Denna regel ger den efterlevande sambon rätt att vid bodelningen få ut tillgångar till ett värde av två gånger det vid tiden aktuella prisbasbeloppet (52 500 kr år 2023). Detta enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Observera dock att endast den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget ingår i bodelningen. Sådant ni hade innan ni flyttade ihop ska inte ingår i er bodelning. Inte heller bilar, sparpengar, företag, sommarstugor med mera. Endast gemensamt anskaffad bostad och bohag.

På Juridiska Dokument finns ett testamente för direkt nedladdning som är speciellt utformat för att skydda den efterlevande sambon.