Om den avlidne var sambo

Om den avlidne var sambo

Efterlevande sambo har ingen legal arvsrätt efter den avlidne. Den efterlevande sambon kan endast begära bodelning av gemensam bostad och bohag som förvärvats för gemensamt bruk, det vill säga samboegendom, och därmed få rätt till hälften av detta. Denna begäran måste göras senast i samband med bouppteckningen efter den avlidne sambon, annars har rätten till bodelning förverkats.

Även om ett testamente till den efterlevande sambons fördel inte innebär ett 100%-igt skydd så bör alltid ett sådant upprättas om ni vill skydda varandra. Ett testamente hindrar dock inte den avlidnes bröstarvinge från att få ut sin laglott, men det går att skriva ett testamente med ett så kallat incitament till barnen att låta bli att ta ut sin laglott först när båda samborna har avlidit. Observera att detta gäller även om det är fråga om sambornas gemensamma barn.

Om det inte finns ett testamente har den efterlevande sambon ett minimiskydd i o m den lilla prisbasbeloppsregeln. Denna regel ger den efterlevande sambon rätt att vid bodelningen få ut tillgångar till, i mån de räcker, ett värde av två gånger det vid tiden aktuella prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring . Observera dock att endast den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget ingår i bodelningen. Sådant ni hade innan ni flyttade ihop ska ej delas mellan er, inte heller bilar, sparpengar, företag, sommarstugor med mera. Endast gemensamt anskaffad bostad och bohag.

På Juridiska Dokument finns ett testamente för direkt nedladdning som är speciellt utformat för att skydda den efterlevande sambon.