Vem ärver i ett samboförhållande?

Kategori: Arv

Sambor ärver inte varandra utan måste skriva inbördes testamenteFråga

Om det inte finns något testamente och inga barn i ett samboförhållande, vem ärver då om en av oss avlider?

Svar

Sambor ärver inte varandra, så då fördelas den avlidnes tillgångar enligt arvsordningen i ärvdabalken:

Första arvsklassen

Först ärver den avlidnes bröstarvingar, dvs barn och barnbarn. Finns det inga bröstarvingar så går arvet vidare till andra arvsklassen

Andra arvsklassen

Andra arvsklassen består av den avlidnes föräldrar, syskon och syskonbarn. Det är i första hand föräldrarna som ärver, och om ingen av dessa lever så går det vidare till syskonen. Är något av syskonen avlidna så ärver syskonbarnen.

Tredje arvsklassen

Finns det ingen arvinge i andra arvsklassen så ärver den avlidnes mor- och farföräldrar samt deras barn. Kusiner till den avlidne ärver dock inte, utan finns ingen efterlevande i någon av arvsklasserna så tillfaller kvarlåtenskapen allmänna arvsfonden.

Som framgår av ovanstående så är det därför av största vikt att ni som är sambor skriver ett inbördes testamente så att inte den efterlevande sambon tvingas gå från hus och hem. På Juridiska Dokument finns ett inbördes testamente anpassat för sambor som ni kan ladda ner direkt.