Vad är giftorättsgods och enskild egendom?

Kategori: Testamente

Vad är giftorättsgods och enskild egendom

Vad är giftorättsgods och enskild egendom?

Vad är giftorättsgods och enskild egendom? – Makarnas egendom kan utgöras av två typer:

  • Giftorättsgods
  • Enskild egendom

I normalfall är makarnas egendom giftorättsgods om de inte avtalat annorlunda genom ett äktenskapsförord. Dock kan saker som fåtts i gåva och genom testamente vara ena makens enskilda egendom om så förordnats i gåvobrev eller testamente.

Äktenskapsförord

Om äkta makar vill avtala om att viss egendom skall vara enskild egendom kan de göra detta genom att skriva äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord måste vara skriftligt samt måste registreras hos Skatteverket för att vara giltigt. Det är fullt möjligt för blivande makar att skriva äktenskapsförord innan vigseln om de så vill. Det är i så fall viktigt att äktenskapsförordet registreras hos Skatteverket inom en månad efter vigseln om de vill att det skall gälla från vigseln.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett äktenskapsförord!

Testamente

Ett förordnande i testamentet kan omvandla den ärvda egendomen till enskild egendom. Ett dylikt förordnande resulterar i att den ärvda egendomen inte kommer att ingå i en framtida bodelning mellan testamentstagaren och dennes partner. För att ett testamente skall vara giltigt så krävs att testamentet uppfyller de lagstadgade formkraven. Ett bra sätt att försäkra sig om att ditt testamente är juridiskt korrekt är att ladda ner det på Juridiska Dokument!

Besök gärna Juridiska Dokument för mer information!

 

Förra inlägget
Nästa inlägg