Inbördes testamente mellan makar eller sambor

Inbördes testamente

Ett inbördes testamente upprättar vanligen två personer ömsesidigt när de vill förordna sin respektive kvarlåtenskap till förmån för varandra. Främst är det gifta och sambor som brukar använda sig av denna typ av testamente. Speciellt viktigt är det att sambor, som inte ärver varandra enligt lag, upprättar ett inbördes testamente om de vill att den efterlevande sambon ska ärva den avlidne sambons kvarlåtenskap. Detsamma gäller makar med särkullbarn, eftersom särkullbarnens rätt till arv går före den efterlevande makens rätt till arv. Det är bara makar med gemensamma barn som ärver varandra med så kallat försteg. De gemensamma barnen får då vänta tills båda föräldrarna gått bort innan de får ut sitt arv.

Klicka här för att ladda ner ett testamente på Juridiska Dokument som ni själva fyller i med hjälp av anvisningarna!

Ni ska alltid upprätta ert testamente skriftligen, det vill säga i pappersform, samt underteckna det. Era underskrifter måste därutöver bevittnas av två ojäviga testamentsvittnen. Laddar ni ner ert testamente på Juridiska Dokument så får ni fullständiga instruktioner som hjälper er att upprätta ett lagenligt testamente som uppfyller lagens alla formkrav. Vi har fått mycket bra feedback från våra kunder vad gäller våra nedladdingsbara dokument. Här är några reaktioner:

”Betydligt billigare än att gå till bankjuristen och följer man instruktionerna så är detta testamentet minst lika bra.”

”Vi trodde att det skulle bli betydligt dyrare att ordna ett inbördes testamente. Det känns skönt att vi äntligen fick det gjort. Bra blev det dessutom.”

Klicka här för att läsa mer om våra testamenten!

Vill ni hellre ha personlig kontakt med oss och att vi upprättar ett skräddarsytt testamente till er som vi skickar hem till er när det är klart? Självklart finns även den tjänsten att tillgå på Juridiska Dokument!

Klicka här för att läsa mer om vårt testamente utfärdat av jurist på Juridiska Dokument

Framtidsfullmakt

Förutom ett testamente behöver både sambor och makar också tänka på att upprätta en framtidsfullmakt. Utan framtidsfullmakt får du en god man eller en förvaltare utsedd åt dig om du inte kan ta hand om dig själv längre. Vill du själv utse din gode man måste du upprätta en framtidsfullmakt. I den anger du vem du vill ska företräda dig när du själv inte längre kan ta hand om dina personliga och ekonomiska förehavanden. Sambor och makar upprättar vanligtvis en framtidsfullmakt med den andra maken som framtidsfullmaktshavare. Detta är dock frivilligt, du kan utse vem du vill till din framtidsfullmaktshavare.

Det är den person som du utser till din framtidsfullmaktshavare som förvarar framtidsfullmakten och som tar beslut om när den ska träda i kraft. Förhoppningen är alltså alltid att den inte ska behöva tas fram, men att den finns där som en säkerhet.

Klicka här för att läsa mer om vår framtidsfullmakt!