Inbördes testamente mellan makar eller sambor

Inbördes testamenteEtt inbördes testamente upprättas vanligen när två personer ömsesidigt vill förordna sin respektive kvarlåtenskap till förmån för varandra. Främst är det gifta och sambor som brukar använda sig av denna typ av testamente. Speciellt viktigt är det att sambor, som inte ärver varandra enligt lag, upprättar ett inbördes testamente om de vill att den efterlevande sambon skall ärva den avlidne sambons kvarlåtenskap. Detsamma gäller makar med särkullbarn, eftersom särkullbarnens rätt till arv går före den efterlevande makens rätt till arv.

Klicka här för att ladda ner ett testamente på Juridiska Dokument!

Ett testamente ska alltid upprättas skriftligen samt undertecknas av de som har skrivit testamentet. Därutöver ska det bevittnas av två ojäviga testamentsvittnen. Laddar ni ner ert testamente på Juridiska Dokument så får ni fullständiga instruktioner som hjälper er att upprätta ett lagenligt testamente som uppfyller lagens alla formkrav. Vi har fått mycket bra feedback från våra kunder vad gäller våra dokument. Här är några reaktioner:

”Betydligt billigare än att gå till bankjuristen och följer man instruktionerna så är detta testamentet minst lika bra.”

”Vi trodde att det skulle bli betydligt dyrare att ordna ett inbördes testamente. Det känns skönt att vi äntligen fick det gjort. Bra blev det dessutom.”

Klicka här för att läsa mer om våra testamenten!