Definition av förskott på arv

Förskott på arvFörskott på arv

När en förälder ger en gåva till sina bröstarvingar anses gåvan per automatik vara förskott på arv om inte annat framgår i ett gåvobrev som upprättas i samband med att gåvan överlåtes. Detta betyder att gåvans värde vid gåvotillfället ska avräknas för bröstarvingens del vid arvskiftet och övriga bröstarvingar ska således kompenseras. Vill föräldern att gåvan inte ska utgöra förskott på arv måste detta anges i gåvobrevet eller i ett testamente.

Vid gåva till någon annan än barn så måste gåvogivaren tydligt manifestera att gåvan ska ses som förskott på arv annars antas motsatsen.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett testamente!