Definition av förskott på arv

Förskott på arvFörskott på arv

När en förälder ger en gåva till sitt barn så anses gåvan vara förskott på arv om inte annat framgår. Vid gåva till någon annan än barn så måste gåvogivaren tydligt manifestera att gåvan skall ses som förskott på arv annars antas motsatsen.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett testamente!