Att tänka på när man skriver testamente

Hjälp dina arvingar genom att skriva testamenteOm du vill förändra den legala arvsordningen så måste du skriva ett testamente och förordna om din kvarlåtenskap. Många människor drar sig för att skriva sitt testamente. Dels eftersom det inte är särskilt upplyftande att planera inför sin egen död, men kanske framförallt eftersom det kan innebära en ansenlig kostnad. Jag kan inte nog understryka vikten av att ändå göra detta. Ett testamente hjälper dina nära och kära att fördela din kvarlåtenskap och kan ofta förhindra bittra slitningar mellan dina arvingar.

Att tänka på när man skriver testamente

Testamentet är ett juridiskt bindande dokument som ska undertecknas av två icke jäviga vittnen som är äldre än 15 år och som utan att behöva få veta dess innehåll skall bevittna undertecknandet. Man kan förordna om sin kvarlåtenskap åt personer som är födda eller avlada vid tidpunkten för testamentets utfärdande.

Testatorn, dvs den som upprättar testamentet, ska vara:

  • myndig eller 18 år om han/hon har varit gift och vill testamentera bort sin egendom
  • en fysisk eller en juridisk person (exempelvis ett aktiebolag, staten, en kommun eller en stiftelse)
  • opåverkad, endera av någon som tvingat testatorn att upprätta testamentet eller genom att ha missbrukat hans oförstånd, viljesvaghet eller beroendeställning, eller av psykisk störning.