Att tänka på när man skriver testamente

Hjälp dina arvingar genom att skriva testamenteOm du vill förändra den legala arvsordningen måste du skriva ett testamente. I ett testamente anger du hur din kvarlåtenskap ska fördelas efter din bortgång. Detta är dock något som många drar sig för att göra. Dels eftersom det inte är särskilt upplyftande att planera inför sin egen död, men kanske framförallt eftersom det kan innebära en hög kostnad. Vi kan inte nog understryka vikten av att ändå upprätta ett testamente. Ett testamente hjälper dina nära och kära att fördela din kvarlåtenskap och kan ofta förhindra bittra slitningar mellan dina arvingar.

På Juridiskadokument.nu kan ni enkelt ladda ner ett testamente till fast pris. Vi tillhandahåller såväl nedladdningsbara dokumentmallar som ni själva samt möjlighet att få ert testamente upprättat av jurist.

Att tänka på när du skriver testamente

Testamentet är ett skriftligt, juridiskt bindande dokument som du undertecknar i två vittnens samtidiga närvaro. Vittnena behöver inte läsa testamentet eller få vetskap om dess innehåll. Du kan förordna om din kvarlåtenskap åt någon som är född eller avlad när du skriver ditt testamentet. Ett testamente ska alltid kunna visas upp i original, kopior är inte giltiga.

Krav på testatorn, dvs den som upprättar testamentet:

  • Testator ska vara minst 18 år. Ingen regel utan undantag dock. Är du under 18 år och har varit gift får du upprätta ett testamente. Detsamma gäller minderåriga som har tjänat egna pengar eller själv förvaltat en gåva from 16 års ålder. Den intjänade egendomen/gåvan och dess avkastning kan då fördelas i ett testamente av minderårig .
  • Personen ska vara vid sina sinnens fulla bruk, det vill säga inte lida av en psykisk störning.
  • Personen ska vara opåverkad. Det betyder att ingen får ha tvingat testator att upprätta testamentet eller ha missbrukat hans oförstånd, viljesvaghet eller beroendeställning.

Krav på testamentsvittnen:

  • De ska vara samtidigt närvarande när testator skriver under sitt testamente.
  • Ett testamentsvittne måste vara 15 år fyllda och förstå vad ett  testamente innebär.
  • Ett testamentsvittne får inte vara psykiskt sjuk.
  • Ett testamentsvittne får inte vara jävig. Det betyder att vittnet inte är släkt med testator, omnämnd i testamentet eller anhörig till någon som är omnämnd i testamentet.