Ladda ner en framtidsfullmakt!

Kategori: Framtidsfullmakt

Framtidsfullmakt

Hur skriver jag en framtidsfullmakt och vad måste jag tänka på när jag gör detta?

När du skriver en framtidsfullmakt så ger du någon som du litar på rätten att handha dina personliga och ekonomiska angelägenheter den dagen du själv inte kan ta hand om dessa. För att kunna utfärda en fullmakt så måste du vara myndig samt förmögen att sköta om dina personliga och ekonomiska förehavanden vid tidpunkten för utfärdandet av dokumentet.

Framtidsfullmakten måste vara skriftlig och det ska tydligt framgå att det är frågan om en framtidsfullmakt. Fullmaktsgivare och fullmaktstagare måste framkomma tydligt. Därutöver måste det framgå vad fullmakten omfattar och vilka villkor som gäller. Slutligen måste fullmakten vara bevittnad av två personer som ej är berörda av denna.

Vanligen vill fullmaktsgivaren att fullmaktstagaren fritt ska kunna handha fullmaktsgivarens alla ekonomiska och personliga angelägenheter. I detta fall är det frågan om en generell framtidsfullmakt. Naturligtvis kan du också upprätta framtidsfullmakten på sådant sätt att den ger fullmaktshavaren en begränsad fullmakt. Denne kan då endast handa vissa specifika ärenden, exempelvis försäljning eller förvaltning av fastigheter eller förvaltning av aktier.

Klicka här för att ladda ner en framtidsfullmakt som uppfyller alla juridiska formkrav på Juridiska Dokument!

Förutom själva fullmakten så erhåller du även alla de dokument som behövs utöver denna:

    • Lista över anhöriga
    • Ansökan till tingsrätt
    • Brev till anhöriga
    • Information om vad det innebär att vara framtidsfullmaktshavare
    • Omfattande anvisningar till alla dokument.

Alla dokument på Juridiska Dokument är upprättade av jurister med spetskompetens och dokumenten revideras alltid i takt med att lagstiftning eller rättspraxis förändras.

Förra inlägget