Nettogiftorättsgods

Nettogiftorättsgods – Vid bodelning görs en avräkning av skulder som hör till giftorättsgodset. Det som är kvar efter skuldavräkningen är nettogiftorättsgods.