Formkrav

Formkrav – Ett formkrav är ett krav som måste vara uppfyllt för att ett formalavtal ska anses vara bindande. Vanliga exempel på formkrav är att avtalet ska vara skriftligt, underskrivet eller bevittnat.