Dödsbo

Dödsbo – Kvarlåtenskapen efter en avliden person som ännu ej fördelats genom arv kallas dödsbo. Dödsboet räknas som en juridisk person.