Boutredning

Boutredning – En boutredning är de åtgärder som vidtas i samband med en persons bortgång. En boutredning avslutas först då dödsboet avvecklats genom arvskifte.