Arvskifte

ArvskifteArvskifte är en beteckning för den fördelning som sker av den avlidnes kvarlåtenskap mellan arvingar och testamentstagare.