skriva testamente

Varför du bör skriva testamente

Kategori: Testamente

Det finns massor av undanflykter för att slippa skriva testamente. Vi skall nu behandla några av dessa undanflykter. Detta är helt felaktigt. De flesta av oss har någon form av tillgångar av ekonomiskt och/eller emotionellt värde. Om så är fallet med dig så bör du skriva ett testamente. Detta är ett bra tillvägagångssätt om du [...]

Testamente för sambor med särkullbarn

Kategori: Testamente

Jag och min sambo vill skriva testamente där min sambo och jag ska ärva varann för att undvika att hans särkullbarn får hela arvet efter honom. Kan vi det? Egentligen använder man inte termen särkullbarn i arvsrätten när det gäller sambor. Detta eftersom ingen arvsrättslig skillnad görs mellan sambors särkullbarn och deras gemensamma barn. För [...]