inbördes testamente

Vem ärver i ett samboförhållande?

Kategori: Arv

Om det inte finns något testamente och inga barn i ett samboförhållande, vem ärver då om en av oss avlider? Sambor ärver inte varandra, så då fördelas den avlidnes tillgångar enligt arvsordningen i ärvdabalken: Först ärver den avlidnes bröstarvingar, dvs barn och barnbarn. Finns det inga bröstarvingar så går arvet vidare till andra arvsklassen Andra [...]

Kan min fru få sitta kvar i oskiftat bo?

Kategori: Testamente

Finns det något sätt för mig och min fru att få sitta kvar i oskiftat bo om någon av oss går bort? Vi har båda barn men inga gemensamma. Era särkullbarn kan inte göras arvslösa men ni kan genom ett inbördes testamente begränsa särkullbarnens arvsrätt. Ni löser problemet genom att använda er av ett inbördes [...]

Testamente för sambor med särkullbarn

Kategori: Testamente

Jag och min sambo vill skriva testamente där min sambo och jag ska ärva varann för att undvika att hans särkullbarn får hela arvet efter honom. Kan vi det? Egentligen använder man inte termen särkullbarn i arvsrätten när det gäller sambor. Detta eftersom ingen arvsrättslig skillnad görs mellan sambors särkullbarn och deras gemensamma barn. För [...]