framtidsfullmakt mall

Ladda ner en framtidsfullmakt!

Kategori: Framtidsfullmakt

Hur skriver jag en framtidsfullmakt och vad måste jag tänka på när jag gör detta? När du skriver en framtidsfullmakt så ger du någon som du litar på rätten att handha dina personliga och ekonomiska angelägenheter den dagen du själv inte kan ta hand om dessa. För att kunna utfärda en fullmakt så måste du vara myndig [...]