Dödsrättshandling

Dödsrättshandling – En juridisk handling som upprättats enkom för att gälla sedan upphovsmannen avlidit. Ett testamente är en dödsrättshandling.

Läs mer om testamente här!