Dödsbodelägare

Dödsbodelägare – Benämning på delägarna i ett dödsbo. Dödsbodelägare kan vara efterlevande make eller sambo samt arvingar och universella testamentstagare.