Arv

Arv – Den fördelning av en avliden persons kvarlåtenskap som sker i enlighet den sk. legala arvsordningen.

Läs mer om arv här!