Enskild egendom

Kategori: Testamente

Enskild egendom testamente

Enskild egendom

I ett testamente så förordnar ofta testatorn om att den testamenterade egendomen skall vara enskild egendom. Är mottagaren gift så ingår i sådant fall inte den testamenterade egendomen i giftorättsgodset utan är mottagarens enskilda egendom. Om mottagaren är sambo så blir resultatet i princip detsamma eftersom den testamenterade egendomen undantas från sambolagens bodelningsregler och räknas således inte som samboegendom.

Även om testamentstagaren inte är gift eller sambo vid testamentets upprättande eller vid testatorns bortgång så gäller villkoret om enskild egendom. Om egendom testamenteras till barn med villkor att det skall vara deras enskilda egendom så gäller detta villkor även i vuxen ålder.

Surrogat till enskild egendom

Byts enskild egendom ut under ett äktenskap kallas utbytesegendomen för surrogat. Surrogat är även det enskild egendom. Det krävs inte att surrogatet är av samma egendomsslag som den ursprungliga enskilda egendomen. Det är dock viktigt att inte surrogatet blandas med giftorättsgods på ett sätt som gör att den ursprungliga enskilda egendomen inte går att spåra.

Avkastning av enskild egendom

Räntor, hyresintäkter och andra intäkter som den enskilda egendomen inbringar räknas som avkastning av enskild egendom. Huvudregeln är att avkastning av enskild egendom är giftorättsgods. Om testatorn vill att även avkastningen skall vara enskild egendom måste denne förordna om detta i testamentet.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner flera olika testamenten upprättade av jurister med specialkompetens!