enskild egendom

Vad är giftorättsgods och enskild egendom?

Kategori: Testamente

Vad är giftorättsgods och enskild egendom? Vad är giftorättsgods och enskild egendom? - Makarnas egendom kan utgöras av två typer: Giftorättsgods Enskild egendom I normalfall är makarnas egendom giftorättsgods om de inte avtalat annorlunda genom ett äktenskapsförord. Dock kan saker som fåtts i gåva och genom testamente vara ena makens enskilda egendom om så förordnats [...]

Enskild egendom

Kategori: Testamente

I ett testamente så förordnar ofta testatorn om att den testamenterade egendomen skall vara enskild egendom. Är mottagaren gift så ingår i sådant fall inte den testamenterade egendomen i giftorättsgodset utan är mottagarens enskilda egendom. Om mottagaren är sambo så blir resultatet i princip detsamma eftersom den testamenterade egendomen undantas från sambolagens bodelningsregler och räknas således inte [...]

Varför du bör skriva testamente

Kategori: Testamente

Det finns massor av undanflykter för att slippa skriva testamente. Vi skall nu behandla några av dessa undanflykter. Detta är helt felaktigt. De flesta av oss har någon form av tillgångar av ekonomiskt och/eller emotionellt värde. Om så är fallet med dig så bör du skriva ett testamente. Detta är ett bra tillvägagångssätt om du [...]