Särkullbarn

SärkullbarnSärkullbarn är barn som endast den ena maken i ett äktenskap är förälder till.