Orubbat bo

Orubbat boOrubbat bo är äldre terminologi som innebär att den efterlevande maken ärver med fri förfoganderätt.

På Juridiska Dokument finns ett testamente som ger denna rättsverkan.