Klander

KlanderKlander är ett yrkande om ändring eller upphävande av exempelvis domstols avgörande, testamente eller olika former av rättigheter.