Inbördes testamente

Inbördes testamente – Ett inbördes testamente är ett testamente upprättat mellan två eller flera personer till varandras förmån.

 På Juridiska Dokument kan du ladda ner ett testamente som passar just din livssituation!