Ärvdabalken

ÄrvdabalkenÄrvdabalken är den balk av lagboken som innehåller lagar och förordningar om arv, testamente, boutredning och arvskifte.