Vem ärver?

Om inte testamente finns, vad händer då? Vem som ärver regleras i så fall av arvsordningen i ärvdabalken.

Vem ärver?

Arvsordningen delar in arvtagarna i tre olika klasser:

  1. Första arvsklassen utgörs av den avlidnes bröstarvingar, dvs dennes barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Om någon bröstarvinge är avliden ärver bröstarvingens barn istället. Det görs ingen skillnad på biologiska eller adopterade barn. Det gäller speciella regler om den avlidne var gift eller sambo.
  2. Den andra arvsklassens arvingar har bara rätt till arv om det inte finns någon bröstarvinge i första arvsklassen. Om så är fallet ärver i första hand den avlidnes föräldrar hälften var. Är en av föräldrarna avlidna ärver den avlidnes syskon och halvsyskon den del som annars skulle tillfallit den avlidna föräldern. Är båda föräldrarna avlidna ärver den avlidnes syskon och halvsyskon.
  3. Den tredje arvsklassen utgörs av mor- och farföräldrar samt deras barn dvs fastrar, farbröder, mostrar och morbröder till den avlidne. En förutsättning för rätt till arv i denna arvsklass är att det inte finns några arvingar i den första eller andra arvsklassen.

Besök Juridiska Dokument för information om dina möjligheter att påverka vem som ärver dig!

Nästa inlägg