Hur stor är laglotten för särkullbarn?

Det korta svaret är att laglotten är hälften av arvslotten precis som den är för gemensamma barn. Arvslotten utgörs av hela den lott av förälderns kvarlåtenskap som särkullbarnet har rätt till. Skillnaden arvsrättsligt mellan särkullbarn och gemensamma barn ligger i att särkullbarn har rätt att få ut minst sin laglott direkt vid förälderns bortgång. Gemensamma barn måste vänta tills båda föräldrarna avlidit innan de får ut något arv.

Hur stor är laglotten för särkullbarn?

Exempel 1, makar utan testamente:
Make A har tre särkullbarn och ett gemensamt barn tillsammans med Make B. Make A avlider och dennes kvarlåtenskap ska därmed delas upp i fyra delar. Tre av barnen är särkullbarn och har rätt att få ut hela sin arvslott direkt vid sin förälders bortgång. Särkullbarnen ska alltså ha ¼ var av Make A:s kvarlåtenskap medan Make B bara får förfoga över ¼, det gemensamma barnets andel.

Exempel 2, makar med testamente:
Make A har tre särkullbarn och ett gemensamt barn tillsammans med Make B, det vill säga totalt fyra barn. Make A avlider och hans kvarlåtenskap ska därmed delas upp i fyra delar. De tre särkullbarnen har nu endast rätt till sin laglott, det vill säga halva arvslotten. Resterande del får de i efterarv då Make B avlidit eller på annat sätt, beroende på hur testamentet är upprättat.

Särkullbarns rätt till arv går före efterlevande makes rätt till arv. Makar med särkullbarn måste således upprätta ett testamente för att ärva varandra. Med ett inbördes testamente kan makarna även påverka särkullbarnen till att inte ta ut sin laglott. De kan dels vädja till dem att inte ta ut sin laglott men de kan även ge särkullbarnen ett ekonomiskt incitament till att inte ta ut sin laglott. Läs mer om detta på Juridiska Dokument!

Nästa inlägg