Hur mycket ärver särkullbarn?

Hur mycket ärver särkullbarn?

Arvsrätten regleras i ärvdabalken. Enligt ärvdabalken så ärver den första arvsklassen först. Den första arvsklassen utgörs av barn, barnbarn och barnbarnsbarn och så vidare. Dock finns det i samma lag ett undantag som innebär att efterlevande makes arvsrätt går före barnens. Det innebär att den efterlevande maken kommer att ärva all egendom och barnen får efterarvsrätt. Efterarvsrätten ger i sin tur barnen rätt att få ut sitt arv när den efterlevande maken avlider.

Det finns ytterligare ett undantag för särkullbarn som har rätt att få ut hela sitt arv direkt när föräldern avlider.

Särkullbarn ärver lika mycket som gemensamma barn, det vill säga sin arvslott. Skillnaden är således att särkullbarn har rätt att erhålla sin arvslott direkt vid förälderns bortgång, medan gemensamma barn får vänta tills båda föräldrarna har avlidit innan de får ut sitt arv. Finns det ett testamente till den efterlevande makens fördel har särkullbarn rätt till endast sin laglott. Laglotten är hälften av arvslotten.

Det är viktigt att komma ihåg att särkullbarns rätt till arv går före efterlevande makes rätt till arv. Makar med särkullbarn måste således upprätta ett testamente för att ärva varandra. Sambor ärver inte varandra alls såvida de inte skrivit ett testamente. På Juridiska Dokument kan ni ladda alla dokument ni behöver för att säkra ekonomin för den efterlevande maken eller sambon!

Förra inlägget