Ärver syskon varandra?

Ärver syskon varandra?

Ärvdabalken är den lag som reglerar hur kvarlåtenskapen efter en avliden person ska fördelas. Denna arvsordning kan helt eller delvis sättas ur spel med hjälp av ett testamente. För att syskon ska ärva varandra utan testamente krävs att en mängd förutsättningar är uppfyllda:

  1. Det syskon som avlidit är inte gift.
  2. Det syskon som avlidit har inga barn.
  3. Minst en av syskonens gemensamma föräldrar har avlidit.
  4. Det finns inget testamente som säger annat.

Om samtliga ovanstående förutsättningar är uppfyllda ärver de efterlevande syskonen den avlidna förälderns arvslott.

Du har alltid möjlighet att påverka vem som ärver dig genom att upprätta ett testamente. Du kan enkelt ladda ner ett testamente på Juridiska Dokument!

Förra inlägget
Nästa inlägg