Ärver syskon varandra?

Ärver syskon varandra?

Ärvdabalken är den lag som reglerar hur och till vem din kvarlåtenskap ska fördelas när du avlider. Denna arvsordning, som den kallas, kan helt eller delvis sättas ur spel med hjälp av ett testamente. För att dina syskon ska ärva dig när du avlider krävs att följande förutsättningar är uppfyllda:

  1. Du är inte gift vid din bortgång.
  2. Du har inga bröstarvingar, det vill säga barn, barnbarn eller barnbarnsbarn.
  3. Minst en av era gemensamma föräldrar har avlidit.
  4. Du har inte skrivit ett testamente och förordnat annat.

Du har alltid möjlighet att påverka vem som ärver dig genom att upprätta ett testamente. Du kan enkelt ladda ner ett testamente på Juridiska Dokument!

Förra inlägget
Nästa inlägg