Ärver sambor varandra?

Ärver sambor varandra?

Nej, sambor har ingen arvsrätt gentemot varandra. Sambor med barn ärver således inte varandra, utan barnen har rätt att få ut sitt arv direkt vid förälderns bortgång. Detta kan av förklarliga skäl sätta den efterlevande sambon i en mycket svår ekonomisk sits. Speciellt gäller detta sambor som äger sin bostad gemensamt. För att sambor ska ärva varandra behövs ett testamente. Ladda ner ett inbördes testamente för sambor på Juridiska Dokument!

Förra inlägget