Ärver man skulder?

Det är en fråga vi ofta får från våra kunder. Det snabba svaret är: Nej, man ärver inte skulder.

Ärver man skulder

Vi ska nu förklara lite mer i detalj vad som gäller för skulderna i ett dödsbo. När någon avlider blir dödsboet en juridisk person och alla arvingar blir automatiskt delägare i dödsboet. Det är dödsboet som är betalningsansvarigt för alla skulder inte delägarna (arvingarna). Detta innebär att skulder som inte kan betalas med tillgångar i dödsboet avskrivs.

Vid gemensamma skulder mellan exempelvis makar gäller andra regler. Gemensamma lån är oftast med solidariskt betalningsansvar, vilket innebär att banken kan kräva hela summan av en av makarna om de så önskar. När en av makarna avlider kan banken således kräva dödsboet på hela lånebeloppet. Ett förfarande som kallas regressrätt, medför då att den efterlevande maken blir skyldig dödsboet halva lånebeloppet. Om det saknas täckning i dödsboet kan banken istället kräva den efterlevande maken på hela lånebeloppet. Oftast löses en sådan här situation av att den efterlevande maken övertar lånet i sin helhet.

Har någon av makarna särkullbarn och har köpt bostad kan det dock vara en mycket god idé att skriva ett inbördes testamente. Detta för att skydda den efterlevande maken från att behöva lämna hemmet. Läs mer om detta på Juridiska Dokument!

Förra inlägget