Arv & Testamente

Arv & Testamente

Gratis information om arv och testamente

Testamente

Ärva skulder

Kategori: Testamente

Ärva skulder - Är det möjligt att ärva skulder? Nej, det är inte möjligt att ärva skulder då skulder inte går i arv. När någon avlider så bildas en juridisk person, ett dödsbo, som består av den avlidna personens samtliga tillgångar och skulder. Skulle inte tillgångarna i dödsboet räcker för att betala skulderna så kommer skulderna att avskrivas. Dödsbodelägarna ärver [...]

Klander av testamente

Kategori: Testamente

Klander av testamente - Arvingarna delges en bestyrkt kopia av testamentet i samband med bouppteckningen. Därefter har den arvinge som vill klandra testamentet 6 månader på sig att väcka klandertalan. Om inte testamentet klandras inom denna tidsperiod så vinner det laga kraft sex månader efter delgivningsdagen. Klandertalan väcks hos tingsrätten. Observera att en klandertalan väcks för att [...]

Vad är giftorättsgods och enskild egendom?

Kategori: Testamente

Vad är giftorättsgods och enskild egendom? Vad är giftorättsgods och enskild egendom? - Makarnas egendom kan utgöras av två typer: Giftorättsgods Enskild egendom I normalfall är makarnas egendom giftorättsgods om de inte avtalat annorlunda genom ett äktenskapsförord. Dock kan saker som fåtts i gåva och genom testamente vara ena makens enskilda egendom om så förordnats [...]

Enskild egendom

Kategori: Testamente

I ett testamente så förordnar ofta testatorn om att den testamenterade egendomen skall vara enskild egendom. Är mottagaren gift så ingår i sådant fall inte den testamenterade egendomen i giftorättsgodset utan är mottagarens enskilda egendom. Om mottagaren är sambo så blir resultatet i princip detsamma eftersom den testamenterade egendomen undantas från sambolagens bodelningsregler och räknas således inte [...]

Varför du bör skriva testamente

Kategori: Testamente

Det finns massor av undanflykter för att slippa skriva testamente. Vi skall nu behandla några av dessa undanflykter. Detta är helt felaktigt. De flesta av oss har någon form av tillgångar av ekonomiskt och/eller emotionellt värde. Om så är fallet med dig så bör du skriva ett testamente. Detta är ett bra tillvägagångssätt om du [...]

Testamente för sambor med särkullbarn

Kategori: Testamente

Jag och min sambo vill skriva testamente där min sambo och jag ska ärva varann för att undvika att hans särkullbarn får hela arvet efter honom. Kan vi det? Egentligen använder man inte termen särkullbarn i arvsrätten när det gäller sambor. Detta eftersom ingen arvsrättslig skillnad görs mellan sambors särkullbarn och deras gemensamma barn. För [...]

Kan min fru få sitta kvar i oskiftat bo?

Kategori: Testamente

Finns det något sätt för mig och min fru att få sitta kvar i oskiftat bo om någon av oss går bort? Vi har båda barn men inga gemensamma. Era särkullbarn kan inte göras arvslösa men ni kan genom ett inbördes testamente begränsa särkullbarnens arvsrätt. Ni löser problemet genom att använda er av ett inbördes [...]

Testamente särkullbarn

Kategori: Testamente

Vi får många frågor från makar med särkullbarn som undrar vilka möjligheter som finns att säkerställa den efterlevande makens ekonomi genom att skriva ett inbördes testamente. Särkullbarn har rätt till sitt arv direkt vid förälderns bortgång och detta kan tyvärr medföra stora ekonomiska problem för den efterlevande maken. Makar kan med ett inbördes testamente ändra den [...]

”Testamente mall gratis”? Bra idé eller vansinne?

Kategori: Testamente

Du är knappast ensam om att söka efter gratis mallar på internet. Men är du medveten om hur riskabelt det är att använda sig av en juridisk mall som ingen tar ansvar för? Pengarna som du möjligen sparar på att ladda ner en testamente-mall gratis kan kosta dina anhöriga en väldig massa pengar och ge dem obehagliga juridiska överraskningar när [...]