Om den avlidne var sambo

Om den avlidne var sambo

Efterlevande sambo har ingen legal arvsrätt efter den avlidne. Sambon kan endast begära bodelning av gemensam bostad och bohag som förvärvats för gemensamt bruk och därmed få rätt till hälften av detta.
Även om testamente finns till den efterlevande sambons fördel ger inte detta samma skydd som vid äktenskap. Ett testamente hindrar nämligen inte en bröstarvinge från den avlidne att få ut sin laglott. Detsamma gäller även om det är fråga om sambornas gemensamma barn.

Den efterlevande sambon har dock ett minimiskydd i o m den lilla prisbasbeloppsregeln. Denna regel ger den efterlevande sambon rätt att vid bodelningen få ut tillgångar till, i mån de räcker, ett värde av två gånger det vid tiden aktuella prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring . Observera dock att endast den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget ingår i bodelningen.

På Juridiska Dokument finns ett testamente för direkt nedladdning som är speciellt utformat för att skydda den efterlevande sambon.