Arvslott laglott

Arvslott laglottArvslott laglott – Det kan vara knepigt att förstå skillnaden mellan begreppen arvslott och laglott. Här skall vi reda ut begreppen:

Den del av kvarlåtenskapen som en legal arvinge har rätt enligt arvsordningen till kallas arvslott.

Finns det ett testamente till förmån för någon annan än den avlidnes bröstarvingar så kan dessa kräva sin laglott, vilken utgör hälften av arvslotten. Ärvdabalken skyddar således bröstarvingar på så sätt att de aldrig kan göras arvslösa genom testamente. En förälder kan alltså bara testamentera bort 50% av kvarlåtenskapen till någon annan än sina bröstarvingar, annars kan dessa begära jämkning av testamentet för att få ut laglotten.

Ladda ner ett testamente på Juridiska Dokument!