Välkommen till Arv & Testamente!

I vår dagliga verksamhet får vi massor av frågor om arvsrätt. Denna sajt är resultatet av vår ambition att presentera all denna information på ett lättförståeligt sätt för alla och envar att ta del av.

Vem bör skriva testamente? Det bör alla göra helt oavsett ålder och civilstånd. Inte minst för att sorgearbetet underlättas för dina anhöriga och du kan därutöver bespara dem onödiga och uppslitande konflikter sinsemellan. Det du ska tänka på är att testamentet måste vara tydligt och juridiskt korrekt. Det är inte mycket nytta med ett otydligt testamente, i värsta fall resulterar det i en arvstvist. Därutöver måste handlingen vara juridiskt korrekt samt uppfylla de lagstadgade formkraven för att testamentet ska vara giltigt.

Ibland är det  extra viktigt med ett testamente. Det kan exempelvis vara om du vill att andra än de som är arvsberättigade enligt lag skall ärva dig eller om du vill att dina barns arv skall vara enskild egendom. Lever du i ett samboförhållande är det viktigt att tänka på att sambor ärver inte varandra enligt lag. Läs mer om varför det är viktigt för sambor att skriva testamente!

Om du är gift bör du veta att särkullbarn aldrig kan göras helt arvslösa. Vill ni att era särkullbarnen skall ärva mindre så måste ett testamente för detta ändamål upprättas. På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett inbördes testamente mellan makar som hjälper er att begränsa särkullbarns arvsrätt.