Välkommen till Arv & Testamente!

I vår dagliga verksamhet på Thorlund Juristbyrå får vi massor av frågor om arvsrätt. Denna sajt är resultatet av vår ambition att presentera all denna information på ett lättförståeligt sätt för alla och envar att ta del av.

Vem bör skriva testamente? Det bör alla göra helt oavsett ålder och civilstånd. Inte minst för att sorgearbetet underlättas för dina anhöriga och kan därutöver bespara dem onödiga och uppslitande konflikter sinsemellan.

Ibland är det dock extra viktigt. Det kan exempelvis vara om du vill att andra än de som är arvsberättigade enligt lag skall ärva dig eller om du vill att dina barns arv skall vara enskild egendom. Lever du i ett samboförhållande är det viktigt att tänka på att sambor ärver inte varandra enligt lag. Om du och din sambo vill ärva varandra måste ni således upprätta ett inbördes testamente.

Om du är gift bör du veta att särkullbarn aldrig kan göras helt arvslösa. Vill ni att era särkullbarnen skall ärva mindre så måste ett testamente för detta ändamål upprättas. På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett inbördes testamente mellan makar som hjälper er att begränsa särkullbarns arvsrätt.